Kariškiai

Pagrindinė kariškių užduotis saugoti zonos perimetrą, gaudyti pažeidėjus ir juos deportuoti. Deja dėl menko finansavimo kariškiai paperkami. Kariškiai kontroliuoja keletą strateginių objektų zonoje, joje patruliuoja.  Gali rinkti mokesčius iš zonos gyventojų. Sutaria su mokslininkais ir kažkiek su Pareigos frakcija. Gali atimti artefaktus, pinigus ir kitą lootą. Po zoną gali  važinėtis transportu, šnipinėti, rengti pasalas ar kitaip kenkti zonos gyventojams.

Banditai

Frakcijos kredo : praturtėk nesvarbu kaip. Gaudo laisvuosius stalkerius ir atiminėja iš jų viską kas vertinga, bet stengiasi nežudyti nes taip sumažintų galimą pelną. Neoficialiai vadovauja  Bariga kuris suka verso reikalus su kitomis frakcijomis. Banditai laikosi neutraliteto, bet niekada neatsisako užpulti iš nugaros.  Turi savo lokaciją bet nedaug kas žino kur jinai yra.

Pareiga

Frakcijos šūkis : zona turi būti sunaikinta. Nesutaria ir kariauja su laisvės frakcija. Gerai pasiruošę zonos iššūkiams.  Sutaria su kariškiais ir mokslininkais, į laisvuosius  stalkerius nekreipia dėmesio, nepadeda jiems. Medžioja monstrus mokslininkų užsakymu arba pramogai. Yra neoficialūs baro 100 rentgenų sargai.

Laisvė

Laisvės frakcijos šūkis: zona visiems. Jie kaip ir nekariauja su Dolgu, bet tarp jų laikas nuo laiko užsiplieskia ugnis. Savo pagrindinėj bazėj jie turi karinių atsargų. Didžiąją savo laiko dalį jie praleidžia augindami įvairiausius augalus ir kurdami bei atrasdami vaistus ir įvairius preparatus. Laisvė radioktyviose vietose augina žolę, kuri žinoma kaip zonos piktžolė arba laisvės vėjas.

Laisvieji stalkeriai

Laisvieji stalkeriai vieninteliai renka artefaktus. Laikosi neutraliteto su kitomis frakcijomis bet gali būti pasamdyti frakcijų įvairių uždučių atlikimui. Laisvieji stalkeriai gali jungtis į grupes iki 8 žmonių misijoms ar kitoms užduotims.  Pagrindinė jų užduotis praturtėti zonoje. Vadovaujančio asmens jie neturi, bet stengiasi laikytis išvien. Labai geri santykiais su Sidorovičium.

Mokslininkai

Mokslininkų kredo: mokslas nugalės viską. Neutralūs visoms frakcijoms bet nesutaria su banditais. Dažniausiai vykdo mokslinius tyrimus ir renka zonoje pavyzdžius. Samdosi  žmonės įvairioms užduotims.  Viena mokslininkų lokacija šalia kariškių kita kažkur zonoje. Sklinda gandai kad yra mokslininkų kurie atlieka neleistinus eksperimentus su žmonėmis pagal kariškių reikalavimus. Gali supirkti artefaktus ir daiktus iš zonos arba keisti į savo resursus. Pradėjo nesutarti su Laisvės frakcija dėl eleksyrų.

Švarus dangus

Vis daugiau žmonių nori padėti mokslininkams, būtent jų dėka ir susiformavo nauja frakcija, žinoma kaip „Švarus dangus“. Didžiąją savo darbo dalį jie atlieka bazėje. Saugo kai kurias lolacijas. Dirba su DOLGU gaudydami mutantus.

Updating…
  • Krepšelyje nėra produktų.