URANIUM MINDS * BANDITS (2019.05.14-19)

70.00100.00

EN: You have chosen to join BANDITS fraction. Drop in some MRE, if needed and proceed to basket.

LT: Jus pasirinkote “BANDITŲ” frakciją. Įdekite keletą davinių jei reikia ir spauskite “Pridėti į krepšelį”

RU: Вы выбрали фракцию “БАНДИТЫ”. Если надо добавьте в корзину рацион.

N-18 only / tik N-18 / только +18

Clear

***** ENG *****

Welcome to the BANDITS fraction, BRO!

We are the real owners here, this is our Zone and we will not give it to anyone. We set taxes, say where and to whom to go. And who is not with us, let them rest at the Swamp Doctor place.

If you like:

 • * Vodka;
 • * Leather Jackets;
 • * Adidas sports ware;
 • * And AK-47 in B&W colors.

then you are in the right place!

And remember, CHIKI BRIKI!

***** ADDITIONAL INFO *****

As a part of our forces you will receive:

 • 1. GANGPACK: Bandage. (will be provided for first 50 players, regardless fractions) – ARM icon
 • 2. MRE: in accordance with your selection, in addition to your ticket will be added a number of meal kit(-s).

 

See you in the Zone!


***** LIT *****

Sveikas atvykęs į BANDITŲ frakciją, Brolau!

Mes esame tikri šeimininkai čia, tai yra mūsų zona, ir niekam nieko neatiduosime. Mes uždedam “nalogus” ir sakome, kur ir kam eiti. O kam su mumis ne pakeliui, tegul eina ilsėtis pas Pelkių Daktarą.

Jei tau patinka:

 • * Degtinė;
 • * Odinė striukės;
 • * Adidas treningai;
 • * ir juodai baltas Kalašas.

tu pakliuvai ten kur reikia!

Ir prisimink, CHIKI BRIKI!

***** PAPILDOMА INFORMACIJA *****

Kaip dalis mūsų pajėgų tu gausi:

 • 1. GANG PACK: Tvarstis. (gaus pirmi 50 žaidėjų, nepriklausomai nuo frakcijos) – ARM piktograma
 • 2. MRE: priklausimai nuo tavo pasirinkimo sauso davinio maisto rinkinį (-ius)

Pasimatysime Zonoje!


***** RUS *****

Добро пожаловать во фракцию “Бандитов”, Братан!

Мы здесь настоящие хозяева , это наша Зона и мы ее не кому не отдадим. Мы снимаем налоги, говорим куда и кому идти. А кому с нами не по пути, пускай отдыхают у Болотного Доктора.

Если тебе по душе:

 • * Водка;
 • * Косухи;
 • * Фирма Адидас;
 • * и черно-белый Калаш;

ты в правильном месте!

И запомни, ЧИКИ БРИКИ!

***** ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ *****

Как часть наших сил, ты получишь:

 • 1. ГАНГ ПАК: Бинт. (получают первые 50 игроков, вне зависимости от фракции) – ARM икона
 • 1. СУХ ПАЙ: в зависимости от твоего выбора, количество пакетов еды

 

До встречи в Зоне!

MRE

+1, +3, +5, 0

There are no reviews yet.

Be the first to review “URANIUM MINDS * BANDITS (2019.05.14-19)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Updating…
 • No products in the basket.