URANIUM MINDS * DUTY (2019.05.14-19)

70.00100.00

EN: You have chosen to join DUTY fraction. Drop in some MRE, if needed and proceed to basket.

LT: Jus pasirinkote DUTY  frakciją. Įdekite keletą davinių jei reikia ir spauskite “Pridėti į krepšelį”

RU: Вы выбрали “ДОЛГ” фракцию. Если надо добавьте в корзину рацион.

N-18 only / tik N-18 / только +18

Clear

***** ENG *****

Welcome to the DUTY fraction!

Our goal is to contain and destroy the Zone, do not let it spread to the outside world. All these creatures … monsters… mutants must be wiped out from our country… from the Earth…

If you like:

 • * hunt;
 • * do the job
 • * explore the Zone;
 • * and make a world better.

then you are in the right place!

And remember, there is only one friend in the Zone: AK-47!

***** ADDITIONAL INFO *****

As a part of our forces you will receive:

 • 1. DUTYPACK: Canned meat. (will be provided for first 50 players, regardless fractions) – ARM icon
 • 2. MRE: in accordance with your selection, in addition to your ticket will be added a number of meal kit(-s).

 

See you in the Zone!


***** LIT *****

Sveikas atvykęs į frakciją DUTY!

Mūsų tikslas yra sulaikyti ir sunaikinti Zoną, neleiskite jai plisti į išorinį pasaulį. Visi šie tvariniai … monstrai … mutantai turi būti išnaikinti iš mūsų krašto… iš mūsų Žemės …

Jei tau patinka:

 • * medžioklė;
 • * daryti darba iki galo;
 • * tirti Zoną;
 • * kurti geresnį pasaulį.

tu pakliuvai ten kur reikia!

Ir prisimink, vienintelis tavo draugas Zonoje: AK-47!

***** PAPILDOMА INFORMACIJA *****

Kaip dalis mūsų pajėgų tu gausi:

 • 1. DUTYPACK: Konservas. (gaus pirmi 50 žaidėjų, nepriklausomai nuo frakcijos) – ARM piktograma
 • 2. MRE: priklausimai nuo tavo pasirinkimo sauso davinio maisto rinkinį (-ius)

Pasimatysime Zonoje!


***** RUS *****

Добро пожаловать во фракцию “ДОЛГ”!

Наша цель – сдержать и уничтожить Зону, не допустить ее распространения во внешний мир. Все эти существа … монстры … мутанты должны быть уничтожены. Это наша страна … наша Земля …

Если тебе по душе:

 • * охота;
 • * делать работу до конца;
 • * исследовать Зону;
 • * делать Мир лучше;

ты в правильном месте!

И запомни, в Зоне у тебя только один друг: АК-47!

***** ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ *****

Как часть наших сил, ты получишь:

 • 1. ВОЕН ПАК: Банку тушенки. (получают первые 50 игроков, вне зависимости от фракции) – ARM икона
 • 1. СУХ ПАЙ: в зависимости от твоего выбора, количество пакетов еды

До встречи в Зоне!

MRE

+1, +3, +5, 0

There are no reviews yet.

Be the first to review “URANIUM MINDS * DUTY (2019.05.14-19)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Updating…
 • No products in the basket.