Žaidimo pradžios tvarkaraštis

 • 08:00 – 22:00 Atvykimas ir įsikūrimas
 • 14:00 – 16:00 Registracija
 • 19:00 – 21:00 Registracija
 • 22:00 – Visi baigia pasiruošimo darbus ir traukiasi į savo lokacijas, parkingą arba žaidimo pradžios vietą.
 • 23:00 – Brifingą praveda frakcijų vadai ir organizatoriai nustatytuose lokacijose.
 • 23:59 – Žaidimo pradžia.

SVARBU:

 • Suderinus su organizatoriais, galima atvykti ir anksčiau
 • Visi dalyviai iki žaidimo pradžios gali būti TIK savo lokacijose arba Parkinge už Zonos ribų.
 • Registuortis bus galima ir prasidėjus žaidimui (detaliau bus paskelbta žaidimo diena)

STALKER Team (daugiau informacijos ir naujienos: https://www.stalker.events/video-story/)

Informacija dėl COVID-19 saugos priemonių #Stalker renginio metu

Siekdami užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, #stalkerbeyondfear renginio metu:

 • Uždarose patalpose bus privalomas kaukių ar kitų kvėpavimo apsaugos priemonių dėvėjimas;
 • Bus užtikrinamas 2 metru atstumas tarp dalyvių;
 • Tiesioginis kontaktas (atstumas mažiau nei 2 metrai) tarp dalyvių bus trumpesnis nei 15 min;

Galimybių pasas nebus reikalaujamas pagal 2021 m. rugpjūčio 13 d. Nr. V-1866 sprendimo 8p.

STALKER Team (daugiau informacijos ir naujienos: https://www.stalker.events/video-story/)

PRANĖŠIMAS

Jeigu susiduriate su sunkumais registracijos arba prisijungimo prie mūsų tinklapio (stalker.events) metų – rašykite mums žinutę facebook messenger programėlėje!Taip pat galite užduoti klausimus dėl pasiruošimo ir pačio žaidimo.

STALKER Team (daugiau informacijos ir naujienos: https://www.stalker.events/video-story/)

Koks mano mėgstamiausias dabas? … Tardymas…

General inspection

Vizit ZONE…

Stalker Game – Сталкерстрайк

#uraniumminds prisiminimai iš pavasarinio žaidimo. 2019/ Lithuania

Naujenos / News / Новости – 2020/08/31

Pranešimas / Announcement / Объявление – 2020/03/27

LT: Dėl pinigų grąžinimo prašom kreiptis info@stalker.events

EN: Regarding return of money please write to info@stalker.events

LT: По поводу возврата денег за билет пишите на info@stalker.events

Pranešimas / Announcement / Объявление – 2020/02/05

Pranešimas / Announcement / Объявление – 2020/02/04

Pranešimas / Announcement / Объявление – 2019/09/18

S.T.A.L.K.E.R.:Uranium Minds

Taisyklių atnaujinimas / Rules update / Обновление правил ( №4) – 2019/09/14


LT – Papildomai galioja visiems monstrams:
1. Bloodsucker nedraugauja su snorkais;
2. Chimera puola visus, taip pat ir visus kitus monstrus;
3. Kontrolierius vengia kitų monstrų bet yra pasyvus su Monolitu;
4 . Monstrai negali užsibūti bazių lokacijose ilgiau kaip 10 min. (nebent Duty panaudoja feromonus).


EN – Additionally valid for all monsters:
1. Bloodsucker does not make friends with snorks;
2. Chimera attacks all, including all other monsters;
3. The Controller avoids other monsters, but is passive with the Monolith;
4. Monsters can’t stay in base locations for more than 10 minutes (unless Duty uses pheromones).


РУ – Действительно для всех монстров:
1. Кровосос не дружит со Снорками;
2. Химера атакует всех, включая всех других монстров;
3. Контроллер избегает других монстров, но пассивен с Монолитом;
4. Монстры не могут оставаться в базовых локациях более 10 минут (если только Дьюти не использует феромоны).


Pranešimas / Announcement / Объявление – 2019-08-01

!!! PRANEŠIMAS !!!
IŠ SPECIALIOS ATSKIRTIES ZONOJE ESANČIŲ RADIACINIO FONO DAVIKLIŲ TARNYBOS GAUNA NEAIŠKIUS SIGNALUS.
SPRENDŽIANT IŠ JŲ AKTYVUMO DIDĖJIMO NUMATOMAS ANOMALINĖS VEIKLOS MAKSIMALUS SUAKTYVĖJIMAS PO DVIEJŲ MĖNESIŲ.
PIKAS NUMATOMAS SPALIO 4-6 DIENOMIS.
VISIEMS STALKERIAMS IR CIVILIAMS BŪTINA PASIRŪPINTI ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖMIS

!!! Сообщение!!!
Службы мониторинга радиоационного фона получают из специальной отдельной зоны странные результаты измерений.
В соответствии с увеличением их активности, активность, как ожидается, будет максимальной по истечении двух месяцев.
Пик планируется 4-6 октября.
Все Сталкеры и гражданские лица должны заботиться о средствах личной защиты

!!! ANNOUNCEMENT !!!
OUR RADIATION MONITORING SENSORS ARE RECEIVING UNCLEAR READINGS FROM THE EXCLUSION ZONE.
AS A RESULT OF THE INCREASED ABNORMAL ACTIVITY, WE ARE EXPECTING TO REACH MAXIMUM LEVEL WITHIN TWO MONTHS.
PEACK FORECASTED FOR OCTOBER 4-6.
ALL STALKERS AND CIVILIANS ARE ADVISED TO CARRY PERSONAL PROTECTION GEAR

Pranešimas / Anouncement / Объявление 2019-05-12

[LT] LABAI SVARBU
Dėl padidinto gaisro pavojaus ir 5 miškų gaisringumo lygio paskelbimo prognozės, kad tinkamai užtikrinti žaidimo eigą, organizatorių komitetas priėmė sprendimą perkelti žaidimą į šalia esantį, labai panašų, privatų Kopustėlių poligoną.

Nauja Lokacija (koordinatės): 55.1875671, 24.7121120
Google maps: link

[EN] Very important
Because of increased fire danger and 5 th forest fire level forecast, to ensure proper game execution, by game masters was taken decision to move game to close location, very similar, private Kopustėliai baze.

New location (Coordinates): 55.1875671, 24.7121120
Google maps: link

[RU] Очень важно
Из-за повышенной пожароопасности и 5 уровня прогноза лесных пожаров, для обеспечения проведения игры, орг. комитет принял решение о переносе игры на находящийся рядом, очень похожий, частный полигон Kopusteliai.

Координаты новой локации: 55.1875671, 24.7121120
Google maps: link


Taisyklės / Rules / Правила №3

Pasiekimai / Achievements / Достижения

Dėmesio / Attention / Внимание

Registracija / Registration / Регистрация

Dėmesio / Attention / Внимание

Taisyklės / Rules / Правила

STALKER Žaidimų serijos trumpas taisyklių sąvadas v2 2019-04-02 (Žaidimo taisyklų atnaujinimas/papildymas) – negalioja

Naujenos / News / Новости

Dėmesio / Attention / Внимание

Informacija / Info / Инфо

S.T.A.L.K.E.R.: Uranium Minds

Event organizers: DEEPSAND.ORG and AIRSOFTGAME.LT

Game Date: May 14, 2019

Start: 2019-05-14 @ 23:59

End: 2019-05-19 @ 02:00

Registration and check out:

Check-in:

May 14, 2019, from 12:00 to 20:00

MAY 15-17, 2019, FROM 11:00-13:00 AND 18:00-20:00

MAY 18, 2019, FROM 10:00-13:00 AND 17:00-20:00

Check-out: May 19, 2019, from 02:00 to 10:00 

Game location:

The abandoned mid-range atomic rocket launcher baze “Kelmai”

Game Field Coordinates:

540569, 6109877 (LKS) 
55.122918, 24.636029 (WGS) 
55 ° 7 ′ 22.51 ″, 24 ° 38 ′ 9.7 ″ (WGS)

Google maps

Game Type: (Airsoft 40% LARP 60%)

Registration here

Updating…
 • No products in the basket.